Διαχείριση Spa

 

 

Η εταιρία Αίθρα αναλαμβάνει την αποκλειστική διαχείριση κέντρων spa που ανήκουν σε ξενοδοχεία ή resort. Αποκλειστικός μας σκοπός είναι η εφαρμογή νέων ιδεών και η υιοθέτηση αυτών σε νέες επιχειρήσεις, η επίτευξη οικονομικών στόχων όπως επίσης και η επιβεβαίωση των αρχών μας ως ηγετική εταιρία συμβουλευτικής. Η Αίθρα spa management προσβλέπει στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.

Oι παρακάτω χώροι διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Αίθρα:

  • Αίθρα Everyday Wellness Spa - Νέο Ψυχικό
  • Αίθρα Spa – Ξενοδοχείο Ηelona Κώς

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τα spa που βρίσκονται υπό τη διαχείρηση του Αίθρα Spa Family Group στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.aithraspa.gr